Solskydd

Solskydd
Glas som minskar solenergitransmissionen och erbjuder höga nivåer av naturligt ljus. Inomhusmiljön blir behaglig och trevlig att leva och arbeta i.

Värmeisolering
Glas som förbättrar energieffektiviteten i privata och kommersiella byggnader och som samtidigt möjliggör omfattande användning av glas glasning av stora ytor. Utnyttjar passiv solvärme och spar energi

Dekor- och fasadglas
Ett stort urval av dekorativa glasprodukter med maximalt ljusinsläpp som förhöjer det estetiska intrycket och skyddar integriteten.

Brandskydd
Glas med brandskyddande egenskaper som passivt skyddar mot effekterna av en brand i upp till 180 minuter. Glaset erbjuder maximalt utnyttjande av naturligt ljus och möjliggör utnyttjandet av alla utrymmen i en byggnad.

Säkerhets- och skyddsglas
Risken för personskador begränsas med säkerhetsglas och skyddsglasen erbjuder person- och sakskydd. Glasen står emot stötar och skyddar människor från oavsiktlig skada, avsiktlig attack och skador från brottslig verksamhet.

Bullerskydd
Glas som reducerar buller från exempelvis vägar, tåg- och flygtrafik till acceptabla nivåer i en byggnad - utan att offra dagsljusinstrålning.